Reklamace, vrácení zboží

Reklamace doručovacích služeb

Pokud k vám zásilka přijde poškozená postupujte, prosím, následovně:

 • Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem. 
 • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. 
 • Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. 

V případě problému s dopravcem, pište na adresu info@padhat.cz. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo objednávky. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v našem obchodě.

Reklamace vadného zboží

Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat. 
Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle 608834190. 
Příjemce je povinen umožnit zasílateli, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. 

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.  Reklamovanou vadu je nutno vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl spotřebitel možnost věc si prohlédnout nebo kdy vada vznikla.

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění nepřiměřené povaze vady zboží (na základě písemného posouzení odborníka, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, v případě vady součásti, bude vyměněna tato součást. Pokud není možné dodání nové věci, má spotřebitel nárok v případě uznání reklamace nárok na odstoupení od smlouvy. Jestliže je výměna neúměrná, pak má spotřebitel nárok na bezplatné odstranění vady. 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si PADHAT.CZ právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu: 

PADHAT.CZ
Říčky 145
664 83 Říčky u Brna

Náklady na dopravu zboží k prodávajícímu hradí kupující.
Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u zasílatele. Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat - telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní.

Záruka vrácení peněz za zboží

Nepoužité zboží je možné podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 vrátit nebo vyměnit ve lhůtě 14 dní od převzetí od dopravní společnosti.

Nelze vrátit či vyměnit zboží upravené dle přání spotřebitele (zkrácené hole, zboží s potiskem) a zboží, které je vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit (u holí sundaná fólie z omotávky). V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě obuvi, je kupující povinen obuv vrátit ve zcela perfektním stavu jako by byla nová, tedy čistou, nenošenou a v originální krabici, která je považována za součást obuvi. V opačném případě nebude zákazníkovi umožněno od smlouvy odstoupit. 

V případě vrácení zboží Vám budou peníze neprodleně zaslány zpět bankovním převodem. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Pokud tedy bude na vráceném zboží viditelné opotřebení užíváním (odřená čepel, použitá omotávka, použité brankářské vybavení), budeme účtovat částku za uvedení zboží do původního stavu.

Pokud se rozhodnete vrátit zboží, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání (odřená spodní části čepele) nebo opotřebování, v původním obalu (např. nesmíte strhnout obal z omotávky na holi) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku výhradně bankovním převodem.

Veškeré požadavky na výměnu či na vrácení a uvedení čísla účtu vepište do připravených řádků ve spodní části faktury, kterou jste obdrželi emailem.

Peníze vám budou neprodleně zaslány zpět bankovním převodem.

Pokud dodané zboží kupujícímu velikostně nesedí nebo je jiné barvy, může objednatel požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Výměna zboží bude provedena ale jen v případě, že zboží není poškozeno a nebylo užíváno. V případě vrácení zboží Vám budou peníze neprodleně zaslány zpět bankovním převodem. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Pokud tedy bude na vráceném zboží viditelné opotřebení užíváním (odřená čepel, použitá omotávka, použité brankářské vybavení), budeme účtovat částku za uvedení zboží do původního stavu.

 • Zboží musí být neporušené v originálním obalu, (např. nesmí být z hygienických důvodů stržený obal z omotávky na hokejce, odřená spodní část čepele) tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. 
 • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží. 
 • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie faktury společně s číslem účtu, kam peníze zaslat. 
 • Vracíme pouze peníze za zboží, nikoliv náklady na poštovné zpět do obchodu. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. 
 • Peníze vracíme pouze převodem na účet.

Vracené zboží zasílejte na adresu: 


PADHAT.CZ
Říčky 145
664 83 Říčky u Brna

Zrušení objednávky: 

 • Objednávka lze samozřejmě zrušit i před odesláním zásilky od nás.
 • Objednávka lze zrušit telefonicky nebo emailem.
 • V případě zrušení objednávky, která byla již uhrazena platební kartou nebo
  pomocí bankovního tlačítka (mPlatby atd.), bude vrácená částka ponížena o manipulační poplatek ve výši 2,2% z celkové částky v případě platby kartou a 1,2% v případě platby pomocí bankovního tlačítka).